profile search
EVENTS
International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)
Muzakarah 13 'Sinergi Antara Institusi Kewangan Islamic dan Obligasi Sosial: Isu dan Halatuju'
23 Jul 2019 - 24 Jul 2019
07:30 am - 04:30 pm
Brunei Darussalam
Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-13 (MUZAKARAH-13) merupakan program tahunan anjuran ISRA. MUZAKARAH-13 akan memperuntukkan satu sesi khas berkaitan ‘Pelunasan hutang tertunggak pelanggan bank melalui dana zakat, dana kebajikan (charitable fund) dan dana penyucian (purification fund)’. Sesi ini akan memberi peluang kepada para ulama, cendekiawan dan pengamal kewangan Islam untuk mengupas dan membahaskan isu ini dengan lebih mendalam dan seterusnya mencapai kata sepakat dalam penetapan hukum Syarak.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://muzakarah.isra.my/
What's on Twitter
Closed
Print Mail Twitter LinkedIn Facebook Google+